Fundació Miró


RESULTATS DE LA TERCERA PROVA DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PLAÇA DE CONSERVADOR/AData de publicació: 11 de gener de 2017
La comissió seleccionadora ha procedit a l'avaluació de la tercera prova del concurs-oposició per a la plaça de conservador/a, i ha aprovat la qualificació d'aquesta, que s'adjunta en document annex.

Les aspirants disposen de tres dies hàbils, a comptar des de l'endemà de publicació d'aquest anunci (el dissabte es considera inhàbil) per a la presentació d'al·legacions. El termini finalitza el dilluns 16 de gener de 2017 a les 14.00 hores.

 


RESULTATS DE LA TERCERA PROVA 68 KB